TACH INTERNATIONAL

Tach International

2010 yılından itibaren Sırbistan ile çok iyi ilişkiler geliştirdik ve bunun sonucu olarak 2015 yılında Belgrat'da Tach International'ı kurduk. Balkanların en önemli ülkesi olan Sırbistan'a ve bu ülkenin potansiyeline duyduğumuz güvenden dolayı burada şirket kurmaya karar vererek o tarihte ilk adımımızı attık. Bugün Sırbistan'da birçok firma ile yakın işbirliği içindeyiz ve aktif olarak bu ülkeye ihracat yapmaktayız. Sırbistan'da tarım, gayrimenkul, inşaat ve altyapı projelerini yakından takip etmekte ve bu alanlarda hem yatırım hem de iş geliştirme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Firmamız, Sırbistan ve Türkiye arasında başarılı ve kalıcı işbirlikleri yapılması yönünde üzerine düşen görevi laiki ile yerine getirmektedir.

Size çok yakınız